Všeobecné obchodní podmínky

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před svým příjezdem, resp. před sjednaným dnem začátku ubytování. Zrušení pobytu může být provedeno pouze elektronicky, a to e-mailem zaslaným s doručenkou na adresu: info@villabetty.cz.

Při odstoupení od smlouvy Pension Villa Betty může vyžadovat zaplacení storno poplatků z celkové částky:

- 30% z objednaných služeb, dojde-li ke stornu v době do 28-21 dnů před nájezdem.

a    60% z objednaných služeb, dojde-li ke stornu v době do 7-2 dnů před nájezdem.

b    100% z objednaných služeb, dojde-li ke stornu jeden den před nájezdem.

Penzion Villa Betty - podmínky: 

1. Údaje pro příjezd/odjezd

Nástup na pobyt: 14:00 - 21:00 hod

Ukončení pobytu: do 11:00 hod

Dále pak možno dle dohody.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a Penzionem Villa Betty vznikne na základě písemné smlouvy, (tj. řádně vyplněné přihlášky - objednávky) nebo telefonické objednávky, potvrzené zpět faxem, či e-mailem.

3. Cena ubytování a jeho úhrada

Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb ubytovatele. Ubytovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý typ ubytování vyjmenovány.

4. Ochrana osobních údajů

Ubytovatel informuje zákazníky ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a pozdějším nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, že o nich shromažďuje a zpracovává osobní údaje, včetně jejich veřejně neznámých osobních (identifikačních) údajů (především jméno, příjmení a e-mailovou adresu), které jí zákazníci poskytli. Zákazník souhlasí s tím, že tyto údaje budou Ubytovatelem evidovány a uchovávány za pomoci elektronického zpracován dat. Tyto údaje jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Bližší informace o ochraně osobních údajů jsou v dokumentu o ochraně osobních údajů, který naleznete zde

5. Reklamace

Zákazník je povinen své požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu ubytovatele, nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka (zdravotní stav), na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a ubytovatelem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny vč. jakýchkoliv dalších finančních náhrad a vyrovnání.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Penzion Villa Betty

Královická 15a/49

100 00 Praha 10

 

Petr Koch

IČ: 71515836

DIČ: CZ8202050494

Tel: +420724318509

 

Marie Kochová

IČ: 11214244

Tel: +420775213399

 

Mail: info@villabetty.cz